Hakkımızda

Dr. Alper Mete Uğurlu

Op.Dr. Alper Mete Uğurlu 17 şubat 1983 yılında Ankara’da doğdu. Ankara’nın köklü okullarından olan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversite sınavında yüksek başarı göstererek Gazi Üniversitesi Tıp fakültesinde 2001 senesinde tıp eğitimine başladı. 2007 yılında TUS sınavında Türkiye derecesi yaparak Türkiye’nin ilk kurulan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniği olan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) uzmanlık eğitimine başladı.

Asistanlığı sırasından plastik cerrahi alanında maksillofasyal cerrahi (çene yüz cerrahisi), Meme Rekonstrüksiyonu ve Estetiği, Mikrocerrahi, Yüz Rekonstrüksiyonları ve Estetiği, Baş-Boyun tümörleri, vücut şekillendirme ile ilgili 1500’den fazla ameliyatta operatörlük ve asistanlık yaptı. 2 yıl aynı klinikte bulunan El Cerrahisi bölümünde çalışan Dr.Alper, el yaralanamaları, uzuv kopmaları, sinir felçlerinde kas transferleri, Brakial Pleksus yaralanmalarında sinir transferleri ile ilgili birçok ameliyata katıldı.

2012 yılında “The effects of limited adventitiectomy on vascular anastomosis; an experimental study” adlı tez çalışması ile uzmanlık diplomasına hak kazandı. Bu çalışma “J Plast Surg Hand Surg” de yayınlanmıştır. Temel Mikrocerrahi eğitimi için Zurich Üniversitesin’de büyük türk cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in kurduğu Mikrocerrahi kurslarına katıldı. 2009 yılında Mikrocerrahinin en önemli konularından olan mikro damar anastomozlarını kolaylaştırmak için yeni bir cerrahi alet geliştiren ekipte yer aldı ve buluş saygın dergilerden “Microsurgery”’de yayın olarak yer aldı( A new approximator used in microvascular anastomosis).

Yüz kırıklarında yaptığı çalışmaları ağır yüz kırıklarına küçük kesiler ile yaklaşım adlı makalede (Minimally invasive approaches in severe pansfacial fractures) yayınladı. Bu çalışmaya birçok makalade atıfta bulunulmuştur. Özellikle ikincil burun ameliyatlarında kolay bir şekilde temporal fasya ve kulak kıkırdağı almak için yeni bir teknik geliştirdi ve bu teknik Endoscopy-Assisted Single-Incision Technique to Harvest the Conchal Cartilage and Temporal Fascia Simultaneously by Using Phaco Slit Knife adı ile Journal of Craniofac Surgery dergisinde yayınlandı. Dr Alper artan kilo problemleri ve kilo verme sonrasında oluşan sarkmalar için yapılan postbariatrik cerrahi konusunda yoğun çalışmalarda bulunmaktadır.

YAYINLARI

2016-2017 Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Plastic Surgery Clinic Articles 1.Journal of physical Medicine and rehabilitation sciences Volume:12 :2 August 20091.A NEW IDEA ON THE TREATMENT OF TEMPOROMANDIBULAR INTERNAL DERANGEMENT: REPAIRING THE DISC WITH CELL SEEDING Alper Mete Uğurlu, Barış Keklik, Hasan Utkan Aydın, Demirhan Dıraçoğlu.
• 2. Microsurgery. 2009;29(7):588-91. doi: 10.1002/micr.20683. A new approximator used in microvascular anastomosis. Yazar M, Basaran K, Guven E, Ugurlu AM, Topalan M.
• 3. Turkiye Klinikleri J Plast Surg-Special Topics 2010;2(2):34-8. Reconstruction of nose. Topalan M, Ugurlu AM, Meyzin İ
• 4. J Burn Care Res. 2009 Sep-Oct;30(5):907. doi: 10.1097/BCR.0b013e3181b48783. Unusual burn injury in a child caused by a cleaning agent. Aydin HU, Basat SO, Uğurlu AM, Karabulut AB.
• 5. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2010 May-Jun;20(3):118-22. Reconstruction of intraoral defects with superior labial artery musculo-mucosal flap: a preliminary clinical study. Güven E(1), Uğurlu AM, Başaran K, Basat SO, Yiğit B, Hafiz G, Kuvat SV.
• 6. Ulus Trauma Emergency Surgery Magazine. 2010 Sep;16(5):401-6. Treatment of post-burn upper extremity, neck and facial contractures: report of 77 cases. Güven E(1), Uğurlu AM, Hocaoğlu E, Kuvat SV, Elbey H.
• 7. Ulus Trauma Emergency Surgery Magazine. 2010 Nov;16(6):541-5. Minimally invasive approaches in severe panfacial fractures. Güven E(1), Uğurlu AM, Kuvat SV, Kanlıada D, Emekli U.
• 8. Kulak Burun Bogaz Ihtis Magazine. 2011 Jan-Feb;21(1):52-5. Inappropriate use of foreign materials in temporomandibular joint ankylosis surgery: report of two cases. Güven E(1), Yazar M, Uğurlu AM, Başaran K, Kuvat SV, Emekli U.
• 9.Acta Orthop Traumatol Turc. 2013;47(4):250-4. Digital artery perforator flaps: an easy and reliable choice for fingertip amputation reconstruction. Basat SO(1), Uğurlu AM, Aydın A, Aksan T.
• 10. J Craniofac Surg. 2015 Sep;26(6):e471-2. doi: 10.1097/SCS.0000000000001911. Severe Obstructive Sleep Apnea Due to Massive Cervical Lipohypertrophy. Ugurlu AM(1), Ersozlu T, Basat SO, Ceran F
• 11.J Craniofac Surg. 2015 Nov;26(8):2415-6. doi: 10.1097/SCS.0000000000002091. Endoscopy- Assisted Single-Incision Technique to Harvest the Conchal Cartilage and Temporal Fascia Simultaneously by Using Phaco Slit Knife. Ugurlu AM(1), Ersozlu T, Basat SO, Ceran F.
• 12.J Plast Surg Hand Surg. 2017 Apr;51(2):129-135. doi:1080/2000656X.2016.1202834. Epub 2016 Jul 12. The effects of limited adventitiectomy on vascular anastomosis: An experimental study in rats. Ugurlu AM(1), Basat SO(2), Ceran F(2), Ozalp B(3), Berkoz O(1)(4).
• 13. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Journal; 2017.Anahtar-kilit paternli fleplerle yeni bir umblikoplasti tekniği.Memet Yazar, Sevgi Kurt Yazar, Selami Serhat Şirvan, Alper Mete Uğurlu, Semra Karşıdağ
Çalıştığı Kurumlar
________________________________________
2001-2007 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
2007-2012 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesİ Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi A.B.D.
2012-2014 Bandırma Devlet Hastanesi (mecburi hizmet)
2014-2016 Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesi plastik cerrahi kliniği
2016-2017 Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Plastik cerrahi kliniği
2017-2018 Estethica Estetik merkezi

2018- Günümüz – Esteaura & Uğurlu Plastik Cerrahi Kliniği

× Hemen Fiyat Bilgisi Alın!